Wydawca treści Wydawca treści

Wystawa POIiŚ 2014-202 Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie 1-30.11.2023

Wystawa zdjęć prezentująca wybrane projekty zrealizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej działania 2.4, wdrażanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.