Kontakt Kontakt

Siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82
(22) 318 70 98

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

 

Godziny pracy sekretariatu  700-1500

 

Identyfikator ePUAP to: /pgl_lp_1825/SkrytkaESP

NIP 7010041263

REGON 140-738-585

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Karolina Paulewicz-Bazała
22 318 70 22, 22 318 70 82
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
Beata Grabska
22 318 70 82, 22 318 70 22
Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Anna Zawiła-Niedźwiecka
22 318 70 82, 22 318 70 22

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aneta Ryniewicz-Gromek
Główny Księgowy, Kierownik Działu Księgowości
Tel.: 22 318 70 66; 506 188 277
Zofia Siemianowska
Kierownik Zespołu Projektów Rozwojowych
Tel.: 22 318 70 78
Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Tel.: 22 318 70 95; 533 353 146
Krzysztof Rychlik
Kierownik Działu Planowania i Analiz
Tel.: 22 318 70 87; 608 633 791
Przemysław Kostrzewski
Kierownik Działu Logistyki
Tel.: 22 318 70 57; 882 159 418
Magdalena Kwiatkowska
Kierownik Działu Kadr i Płac
Tel.: 22 11 33 561
Anna Krasoń
Kierownik Zespołu ds. Komunikacji
Tel.: 22 318 70 23; 664 731 844
Hanna Świątek-Ciarka
Stanowisko Radcy Prawnego
Tel.: 22 318 70 90; 603 323 610
Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
Tel.: 22 318 70 34; 533 353 143
Małgorzata Podgórska
Stanowisko ds. Przygotowania i Rozliczenia Projektów
Tel.: 22 318 70 46

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Marta Petrynik
p.o. Kierownika Zespołu Projektu Małej Retencji Górskiej
Tel.: 22 113 35 67; 533 353 142
Marta Petrynik
Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Nizinnej
Tel.: 22 113 35 67; 533 353 142
Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
Tel.: 22 11 33 554; 533 353 141
Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
Tel.: 22 318 70 53; 570 353 143
Joanna Giża
Kierownik Zespołu Finansowego Projektów LP
Tel.: 22 318 70 39; 575 353 143
Jarosław Kowalczyk
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Tel.: 22 113 35 63; 664 731 842

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Magdalena Hutkowska-Gąsior
Kierownik Działu Wdrażania
Tel.: 22 318 70 67; 533 353 145
Ewa Dudek
Kierownik Działu Kontroli
Tel.: 22 318 70 73; 664 731 848
Małgorzata Kozłowska
Kierownik Działu Finansowego
Tel.: 22 318 70 44
Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej i Kontroli na miejscu
Tel.: 22 318 70 37