O nas

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

RODO

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów ubiegających się o finansowanie działalności z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027 dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem punktu informacyjno-doradczego dla podmiotów ubiegających się o finansowanie działalności z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027

Mechanizm sygnalizacyjny

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.