Regulamin udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł w CKPŚ

 

Poniżej aktualny regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej ustawowego progu 130 tys. zł w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Zachęcamy do udziału w prowadzonych postępowaniach.