Rozezniania rynku Rozezniania rynku

Regulamin udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro w CKPŚ

 

Poniżej aktualny regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej ustawowego progu 30 tys. euro w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Zachęcamy do udziału w prowadzonych postępowaniach.