Wydawca treści Wydawca treści

Pomoc Techniczna

Aktualnie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzysta ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/21-00 na realizację projektu pt. "Plan działań sektora środowisko na lata 2021-2023 (CKPŚ)".

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 308 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 961 800 .

Celem projektu jest sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Planowane efekty:

 •     Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
 •      Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 •      Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
 •      Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzystało ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/19-00 na realizację projektu pt. "Plan działań sektora środowisko na lata 2019-2020 (CKPŚ)".

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 1 421 824,67 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 208 550,94 .

Celem projektu było sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Zrealizowane efekty:

 •     Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
 •      Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 •      Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
 •      Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

 


Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych korzystało ze środków działania 10.1, oś priorytetowa X "Pomoc Techniczna", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.10.01.00-00-0202/16-00 "Planu działań sektora środowisko na lata 2017-2018 (CKPŚ)".

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 1 700 000 zł.

Celem projektu było sprawne i efektywne wsparcie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez CKPŚ.

Zrealizowane efekty:

 •     Utrzymanie niezbędnych warunków pracy, gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków związanych z realizacją Programu oraz potencjału CKPŚ realizującego projekt.
 •      Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników.
 •      Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjantów poprzez szkolenia.
 •      Skuteczna i efektywna informacja i promocja POIiŚ.

 

**********************************************************************************

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizuje projekt pn. „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Klimatu oraz Instytucji Wdrażających w 2021 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 20214-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0306/20, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 3 601 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 060 850 zł
Planowanym efektem projektu jest utrzymanie warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt pn. „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Klimatu oraz Instytucji Wdrażających w 2020 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 20214-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0306/20, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 3 822 738 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 249 327 zł
Planowanym efektem projektu jest utrzymanie warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt pn. „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2019 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0253/18, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 655 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 956 750 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2018 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0195/18, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 399 000 zł
Dofinansowanie z UE: 3 739 150 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2017 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0153/17, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 4 320 000 zł
Dofinansowanie z UE: 3 672 000 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymanie warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych realizowało projekt „Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników IW w 2016 r. wykonujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020” dofinansowany z funduszy europejskich, nr POPT.01.01.00-00-0103/16, w ramach działania 1.1 oś priorytetowa I „Zasoby ludzkie”.

Celem projektu było zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji projektów w POIiŚ 2014-2020.
Wartość projektu: 5 638 000 zł
Dofinansowanie z UE: 4 792 300 zł
W efekcie realizacji projektu zostały utrzymane warunki pracy oraz poziom zatrudnienia w CKPŚ.