Wydawca treści Wydawca treści

Szkolenia

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zakończyło prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem V priorytetu POIiŚ na lata 2007-2013.