Wydawca treści Wydawca treści

Informacja i promocja

Szczegółowe zasady dotyczące informacji i promocji w projektach beneficjentów V priorytetu POIiŚ 2007-2013 oraz pliki graficzne do pobrania:

Zasady promocji dla beneficjentów POIiS 2007-2013
Zasady stosowania znaku POIiS
 
Pozostałe dokumenty
Logo EFRR oraz POIiS do pobrania na stronie

Beneficjenci prowadzący współpracę równocześnie z CKPŚ i NFOŚiGW powinni stosować instrukcję dostępną na stronie:

www.nfosigw.gov.pl