Konkurs 2.4.2/1/2016

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę projektów pozytywnie ocenionych w ramach naboru nr 2.4.2/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekty te zostały skierowane do dofinansowania.