Materiały do pobrania

Folder dotyczący projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych zgodny ze standardami dostępności:

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

„Lasy dla Natury” - publikacja o „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” - pełny lekki pdf do przeglądania

„Lasy dla Natury” - publikacja o „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” - dostępny pdf (dostosowany dla czytników tekstu)
 

Aplikacja „AR Adaptacja do zmian klimatu”. Aplikacja związana jest z folderami informacyjnymi o 3 projektach koordynowanych przez CKPŚ, których celem są działania adaptacyjne lasów i leśnictwa do zmian klimatu, w zakresie małej retencji wodnej oraz ochrony przeciwpożarowej. Aplikację można bezpłatnie pobrać na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. Aby korzystać z aplikacji i odtworzyć animacje 3D dotyczące projektów, należy otworzyć na ekranie lub wydrukować poniższe markery pozwalające na ich uaktywnienie. 

1. Renaturyzacja mokradeł

2. Zbiornik małej retencji

3. Zbiornik retencyjny w układzie bocznym

4. Stare tamy

5. Górskie zbiorniki retencyjne

6. Wodospusty

7. Dostrzegalnie pożarowe

8. Samochód patrolowo-gaśniczy

9. Punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD)

 

Materiały z konferencji "Więcej wody dla przyrody - retencja w Lasach Państwowych", która odbyła się 23 czerwca 2015 r. w Warszawie.

1. Prezentacja "Mała retencja w Lasach Państwowych"

2. Prezentacja "Od powodzi do retencji"

3. Mała retencja górska - diaporama

4. Mała retencja nizinna - diaporama

 

Materiały z konferencji "Dla ludzi, dla przyrody - rekultywacja w Lasach Państwowych", która odbyła się 16 września 2015 r. w Warszawie.

1. Prezentacja "Dla ludzi, dla przyrody - rekultywacja w Lasach Państwowych"

2. Rekultywacja w Lasach Państwowych - diaporama

3. Rekultywacja w Lasach Państwowych - film

 

Materiały z konferencji "Szlakiem naturalnych zmian - fundusze europejskie na ochronę przyrody", która odbyła się 7 października 2015 r. w Warszawie.

1. Prezentacja "Szlakiem naturalnych zmian - fundusze europejskie na ochronę przyrody" - podsumowanie projektów wdrażanych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2007-2013

2. Prezentacja "Fundusze europejskie na ochronę przyrody w ramach perspektywy 2014-2020 - wdrażane przez CKPŚ"

3. Szlakiem naturalnych zmian - diaporama

4. Szlakiem naturalnych zmian - film