Informacja o zakończeniu naborów

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych informuje, że wszystkie nabory, planowane w obecnej perpektywie 2014-2020, zostały już zakończone.