Wydawca treści Wydawca treści

Publikacje

W ramach projektów finansowanych ze środków V Priorytetu POIiŚ powstało wiele specjalistycznych opracowań, materiałów edukacyjnych, broszur oraz poradników, poruszające problematykę ochrony przyrody. Beneficjenci przygotowali również bezpłatne szkolenia e-learningowe na temat  Sieci Natura 2000 i multimedialne przewodniki po obszarach cennych przyrodniczo.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wybranymi publikacjami.