Wydawca treści Wydawca treści

Efekty projektów w ramach V priorytetu POIiŚ

Wyniki realizacji projektów prowadzonych w ramach V priorytetu POIiŚ:

- objęcie działaniami ochronnymi 391 gatunków i siedlisk z Czerwonych List lub wymienionych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN;
- wprowadzenie do środowiska 3,5 mln osobników reprezentujących gatunki takie jak np.  żubr, foka, łosoś, ryś, popielica, suseł moręgowany czy niepylak apollo;
- zapewnienie ochrony obszarom cennym przyrodniczo o łącznej powierzchni 65 tys. ha
- przygotowanie 467 planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
- zmodernizowanie ok. 900 km ścieżek dydaktycznych i szklaków turystycznych;
- przeprowadzenie 5 ogólnopolskich kampanii medialnych, których przekaz dotarł do ponad 42 mln odbiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją CKPŚ, która zawiera szczegółowe informacje o V priorytecie POIiŚ, w tym o wybranych projektach dotyczących ochrony przyrody.

Bioróżnorodność w praktyce:

(Pobierz w wersji polskojęzycznej)

(Download english version)

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: