Wydawca treści Wydawca treści

Informacje ogólne

Sekcja informacyjna poświęcona podstawom prawnym i kwestiom formalnym regulującym wdrożenie i funkcjonowanie V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z sekcją informacyjną poświęconą podstawom prawnym i kwestiom formalnym regulującym wdrożenie i funkcjonowanie V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: