Ogłoszenia o pracę Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 maja 2024 roku (decyduje data wpływu do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych) w następujący sposobów:

  •  pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ckps.lasy.gov.pl z tytułem maila „konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych”
  • bezpośrednio do siedziby Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w dni robocze w godzinach 07:00-15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych”
  • pocztą tradycyjną na adres Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, z dopiskiem „konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych”

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych poszukuje kandydata/ki na stanowisko specjalisty/ki ds. koordynacji projektu.

Rekrutacja trwa do 18.09.2022 r.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Zapraszamy do aplikowania.