Wsparcie LP dla parków narodowych

Lasy Państwowe od kilku lat wspierają finansowo parki narodowe. W latach 2016-2018 obsługą mechanizmu wsparcia zajmowało się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. W tym okresie kwota środków przekazanych przez LP do parków sięgnęła ponad 140 mln zł. Wsparcie pochodzi ze specjalnej puli, tzw. funduszu leśnego, utworzonego i zasilanego przez Lasy Państwowe na cele wyznaczone w ustawie o lasach.