Wydawca treści Wydawca treści

Projekty unijne LP

Lasy Państwowe od kilkunastu lat korzystają z funduszy unijnych, dzięki którym mogą realizować duże, ogólnopolskie projekty związane z ochroną przyrody.

Od 2006 r. koordynacją procesów wnioskowania, realizacji oraz rozliczenia projektów zajmuje się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami: