Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla „Punktu dla Przyrody”

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie materiałów informacyjno-promocyjnych dla „Punktu dla Przyrody”.


Opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załączeniu.


Prosimy o przesyłanie wycen w terminie do 4 września włącznie, na adres mailowy: anna.krason@ckps.lasy.gov.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem.


Niniejsze zapytanie jest prowadzone w ramach szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania CKPŚ do zawarcia umowy.

 


Przygotowanie analizy finansowej przedsięwzięcia polegającego na zakładaniu i pielęgnacji ogrodów truflowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę zamówienia polegającego na przygotowaniu analizy finansowej przedsięwzięcia polegającego na zakładaniu i pielęgnacji ogrodów truflowych.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załączeniu.


Prosimy o przesyłanie wycen w terminie do 29 sierpnia włącznie, na adres mailowy: malgorzata.podgorska@ckps.lasy.gov.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem.
Niniejsze zapytanie jest prowadzone w ramach szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania CKPŚ do zawarcia umowy.

 


Opracowanie analiz finansowej, ekonomicznej, kosztów i korzyści oraz wrażliwości dla siedmiu projektów

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę zamówienia polegającego opracowaniu analiz finansowej, kosztów i korzyści - ekonomicznej, wrażliwości, analizy sytuacji finansowej PGL LP na potrzeby przygotowania studiów wykonalności dla siedmiu projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS 2021-2027).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załączeniu.


Prosimy o przesyłanie wycen w terminie do 30 sierpnia włącznie, na adres mailowy: malgorzata.podgorska@ckps.lasy.gov.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod tym samym adresem.
Niniejsze zapytanie jest prowadzone w ramach szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania CKPŚ do zawarcia umowy.