Wykonanie kalendarzy trójdzielnych - wycena zamówienia

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę usługi polegającej na wykonaniu kalendarzy trójdzielnych na 2023 r. (700 szt.).

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30 dni.

Prosimy o składanie wycen na załączonym formularzu, pod adresem anna.krason@ckps.lasy.gov.pl, w terminie do 27.11.2022 włącznie.

Jednocześnie informujemy, że:

  • wycena może być podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • ogłoszenie nie stanowi zobowiązania CKPŚ do zawarcia umowy.