Rozeznania rynku Rozeznania rynku

Dodruk folderów - szacowanie wartości zamówienia

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zaprasza do składania wycen planowanego zamówienia pn. "Aktualizacja, dodruk i wysyłka folderów".

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w załączniku.

Wyceny prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres: promocja@ckps.lasy.gov.pl do 20 kwietnia br. włącznie.

W zamówieniu możliwe będzie złożenie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania CKPŚ do zawarcia umowy.