Dokumentacja aplikacyjna do pobrania Dokumentacja aplikacyjna do pobrania

Pliki edytowalne konkurs 2.4.1/2/2016

Pliki edytowalne konkurs 2.4.1/2/2016

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udostępniamy wzory dokumentów w wersji edytowalnej do pobrania. Dokumentacja dotyczy konkursu nr 2.4.1/2/2016.
Pliki edytowalne konkurs 2.4.2/1/2017

Pliki edytowalne konkurs 2.4.2/1/2017

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udostępniamy wzory dokumentów w wersji edytowalnej do pobrania. Dokumentacja dotyczy konkursu nr 2.4.2/1/2017.
Pliki edytowalne konkurs 2.4.2/1.2016

Pliki edytowalne konkurs 2.4.2/1.2016

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udostępniamy w wersji do edycji formularze Wniosku o dofinansowanie, Planu realizacji projektu oraz część F Wniosku o dofinansowanie (która powinna być wypełniana jedynie w przypadkach określonych w instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie). Dokumentacja dotyczy konkursu nr 2.4.2/1/2016.
Pliki edytowalne konkurs 2.4.1/1.2016

Pliki edytowalne konkurs 2.4.1/1.2016

Poniżej znajdą Państwo wersje edytowalne dokumentacji aplikacyjnej do pobrania. Dokumentacja dotyczy konkursu 2.4.1/1/2016.