Dokumentacja aplikacyjna do pobrania Dokumentacja aplikacyjna do pobrania

Powrót

Pliki edytowalne konkurs 2.4.1/2/2016

Pliki edytowalne konkurs 2.4.1/2/2016

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udostępniamy wzory dokumentów w wersji edytowalnej do pobrania. Dokumentacja dotyczy konkursu nr 2.4.1/2/2016.

Przed wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie uprzejmie prosimy zapoznać się z instrukcją sektorową do wniosku oraz instrukcją wypełniania PRP (w formularzach do edycji instrukcje są niewidoczne, są one zamieszczone we wzorach formularzy dostępnych w formacie pdf). Prosimy też wziąć pod uwagę adnotacje zamieszczone przy poszczególnych punktach wniosku.

Szczegółowa instrukcja dotycząca wypełniania wniosku i załączników

W przypadku wątpliwości co do sposobu wypełniania formularzy prosimy o kontakt mailowy: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania