Obowiązki beneficjenta

Korzystanie z unijnych dotacji wiąże się z licznymi obowiązkami. Inwestycję należy zrealizować zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć. Podstawowe informacje jak należy realizować projekt i jakie są obowiązki beneficjenta można znaleźć na stronie o Programie Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dla swoich beneficjentów także przygotował uproszczoną informację opisującą sposób realizacji dofinansowanego projektu:

Pobierz:

Informacje dotyczące Bazy personelu:

Informacje o obowiązkach związanych z zamknięciem projektu oraz okresem trwałości projektu znajdują się w załącznikach poniżej.