Dzień Otwarty 13.05.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Punktu dla Przyrody, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek.


Spotkanie poświęcone będzie naborowi w ramach działania:

FENX.02.04. Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00324

Nabór przeznaczony dla:

- pozarządowych organizacji ekologicznych,
-  jednostek naukowych i naukowo – badawczych,
- partnerstwa podmiotów wyżej wymienionych


W ramach naboru wsparcie będzie przyznane inicjatywom realizowanym w formie samodzielnych projektów związanych z edukacją obywateli, zwiększaniem świadomości nt. zmian klimatu, adaptacji do nich, zasobów wodnych, lepszego dostępu do wiedzy i danych w zakresie zmian klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych, w tym przyczyn tych zmian, skutków oraz sposobów postępowania (działania informacyjno -edukacyjne, kampanie itd.).


Szczegóły spotkania:

- Data: 13.05.2024 r. (poniedziałek)
- Godzina: 10:00 – 13:00
- Potwierdzenie udziału: do 10.05.2024 r. (piątek)
- Forma: online

Spotkanie zostanie poprowadzone przez eksperta z dziedziny: Wnioskowanie i rozliczanie projektów FE: Pan Paweł Iwanek

Podczas spotkania będzie możliwość konsultacji w części dyskusyjnej z przedstawicielami Punktu dla Przyrody.

Link do formularza rejestracyjnego:

https://forms.gle/zWji26BbGAZ9qQbA6

W kwestiach organizacyjnych proszę o kontakt: aleksandra.bialowas@ckps.lasy.gov.pl

W przypadku pytań merytorycznych proszę o kontakt: punktdlaprzyrody@lasy.gov.pl

Dodatkowo zapraszamy Państwa do zapisu na konsultację indywidualne  poprzez naszą stronę internetową: https://punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl/skorzystaj-z-konsultacji/umow-sie-na-konsultacje/


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – spotkanie jest finansowane z Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu!


Dzień Otwarty 15.04.2024 r. - MATERIAŁY INFORMACYJNE

W związku z Dniem Otwartym w ramach Punktu dla Przyrody, który dotyczył naboru na działania :


1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko


chcemy poinformować, ze poniżej mają Państwo dostęp do pobrania materiałów informacyjnych tj. prezentacja oraz nagranie z spotkania, które odbyło się 15.04.2024 r.


Dzień Otwarty 12.04.2024 r. - MATERIAŁY INFORMACYJNE

W związku z Dniem Otwartym w ramach Punktu dla Przyrody, który dotyczył naboru na działania :

1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.4 Rozwój zdolności i usprawnianie zarządzania obszarami chronionymi. Teledetekcja oraz rozwój infrastruktury geoinformacyjnej oraz cyfryzacja zasobów, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, chcemy poinformować, ze poniżej mają Państwo dostęp do pobrania materiałów informacyjnych tj. prezentacja oraz nagranie z spotkania, które odbyło się 12.04.2024 r.

 

 


Dni otwarte Punkt dla Przyrody 15.04.2024

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Punktu dla Przyrody.

Spotkanie poświęcone będzie naborowi w ramach działania: 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury-dzialanie-fenx0105ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury-typ-fenx01058-edukacja-w-zakresie-ochrony-przyrody/,

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące naboru, m.in:  Przedmiot naboru, do kogo skierowany jest nabór, zasady naboru określone w Regulaminie naboru, wymagane załączniki i sposób ich wypełnienie, kryteria wyboru projektów, wskaźniki, kwalifikowalność wydatków oraz katalog wydatków niekwalifikowalnych, koszty bezpośrednie i pośrednie, kategorie kosztów (budżet WOD), składanie WoD w CST2021- na co zwrócić uwagę.

Podczas spotkania będzie możliwość konsultacji w części dyskusyjnej z przedstawicielami Punktu dla Przyrody oraz instytucji ogłaszającej nabór: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły spotkania: 

 •     Data: 15.04.2024 r.  (poniedziałek)
 •     Godzina: 10:00 – 13:00
 •     Potwierdzenie udziału: do 12.04.2024 r
 •     Forma: online 

Potwierdzenie udziału: 

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o kliknięcie w poniższy link i wypełnienie zgłoszenia: 

https://forms.gle/xaAQmQKBiNQeMGe88

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 318 70 92 lub drogą mailową pod adresem: aleksandra.bialowas@ckps.lasy.gov.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – spotkanie jest finansowane z Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu! 


Dni otwarte Punkt dla Przyrody 15.04.2024

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Punktu dla Przyrody.

Spotkanie poświęcone będzie naborowi w ramach działania: 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury. Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury-dzialanie-fenx0105ochrona-przyrody-i-rozwoj-zielonej-infrastruktury-typ-fenx01058-edukacja-w-zakresie-ochrony-przyrody/,

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące naboru, m.in:  Przedmiot naboru, do kogo skierowany jest nabór, zasady naboru określone w Regulaminie naboru, wymagane załączniki i sposób ich wypełnienie, kryteria wyboru projektów, wskaźniki, kwalifikowalność wydatków oraz katalog wydatków niekwalifikowalnych, koszty bezpośrednie i pośrednie, kategorie kosztów (budżet WOD), składanie WoD w CST2021- na co zwrócić uwagę.

Podczas spotkania będzie możliwość konsultacji w części dyskusyjnej z przedstawicielami Punktu dla Przyrody oraz instytucji ogłaszającej nabór: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły spotkania: 

 •    Data: 15.04.2024 r.  (poniedziałek)
 •     Godzina: 10:00 – 13:00
 •     Potwierdzenie udziału: do 12.04.2024 r
 •     Forma: online 

Potwierdzenie udziału: 

Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o kliknięcie w poniższy link i wypełnienie zgłoszenia: 

https://forms.gle/xaAQmQKBiNQeMGe88

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 318 70 92 lub drogą mailową pod adresem: aleksandra.bialowas@ckps.lasy.gov.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – spotkanie jest finansowane z Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu! 


Bezpłatne konsultacje z ekspertami dziedzinowymi

Informujemy o uruchomieniu dodatkowej możliwości umówienia się na konsultacje z naszymi ekspertami dziedzinowym za pomocą strony internetowej Punktu dla Przyrody.

Aby umówić się na konsultację, wystarczy zarejestrować się przez naszą stronę wypełniając formularz:  https://punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl/skorzystaj-z-konsultacji/umow-sie-na-konsultacje/

Nasz zespół ekspertów jest do Państwa dyspozycji, zgodnie z kalendarzem konsultacji.

Dodatkowo potrzebę konsultacji można zgłaszać bezpośrednio na adres mailowy: punktdlaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

Zachęcamy również do zamówienia audytu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na naszej stronie:

https://punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl/skorzystaj-z-konsultacji/uslugi-doradcze/

Wesprzemy Państwa przy aplikowaniu o środki unijne, realizacji, monitorowaniu i rozliczeniu przedsięwzięć objętych dofinansowaniem.

Zapewniamy:

 • ocenę pomysłu na projekt,
 • ocenę/analizę wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
 • audyt przedrealizacyjny,
 • audyt w trakcie realizacji projektu,
 • audyt na zakończenie realizacji projektu,
 • wizyty w miejscu realizacji projektu/ w siedzibie beneficjenta.

Nasze konsultacje z ekspertami oraz audyty są bezpłatne.

 

Zapraszamy do kontaktu i czekamy na Państwa zgłoszenia.