CKPŚ zakończyło już organizację naborów wniosków w ramach alokacji z POIiŚ 2014-2020 przyznanej przez Ministerstwo Środowiska.