Wydawca treści Wydawca treści

Publikacja listy projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej w konkursie 2.4.1/1/2015

Lista projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej w konkursie 2.4.1/1/2015: