Nabór wniosków na ochronę czynną siedlisk i gatunków zagrożonych w ramach działania 2.4.1 a rozpocznie się w lutym 2018 r.


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naboru wniosków do działania na stronie:

http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/