Asset Publisher Asset Publisher

Podręcznik dla beneficjentów

 

Podręcznik dla beneficjentów (pobierz)
 

Załączniki do podręcznika

Pobierz pliki

Załącznik nr 1
Założenia do wniosku o płatność 

usunięto

Załącznik nr 2
Przykładowy harmonogram

usunięto

Załącznik nr 3
Przykładowy wniosek o płatność 

usunięto

Załącznik nr 4
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków o płatność (przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją)

Generator wniosków o płatność (link)

Instrukcja (link)

Załącznik nr 5
Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach WOP

Pobierz

Załącznik nr 6
Oświadczenie dotyczące klasyfikacji planowanych do poniesienia wydatków ze środków wnioskowanej zaliczki

Pobierz

Załącznik nr 7
Oświadczenie dotyczące klasyfikacji poniesionych oraz przedstawionych do refundacji wydatków w ramach WOP

Pobierz

Załącznik nr 8
Karta wzorów podpisów

Pobierz

Załącznik nr 9
Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń

Pobierz

Załącznik nr 10a
Oświadczenie w sprawie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych 

Pobierz

Załącznik nr 10b
Oświadczenie w sprawie składek ZUS od wynagrodzeń bezosobowych

Pobierz

Załącznik nr 11a
Oświadczenie w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń osobowych 

Pobierz

Załącznik nr 11b
Oświadczenie w sprawie podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych 

Pobierz

Załącznik nr 12a
Zestawienie stanowisk pracy zawiązanych z projektem - załącznik do listy płac

Pobierz

Załącznik nr 12b
Zestawienie stanowisk pracy związanych z projektem (karta czasu pracy)

Pobierz

Załącznik nr 13
Oświadczenie dotyczące zakupu środka trwałego

Pobierz

Załącznik nr 14
Dodatkowa informacja do WOP

Pobierz

Załącznik nr 15
Oświadczenie w sprawie liczby zawartych umów o pracę przez pracownika 

Pobierz

Załącznik nr 16
Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności

Pobierz