Web Content Display Web Content Display

Headquarters Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82
(22) 318 70 98

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

 

Godziny pracy sekretariatu  800-1600

 

UWAGA!

Zmianie uległ adres CKPŚ.

Ponadto ze względu na stan zagrożenia epidemicznego CKPŚ pracuje w trybie pracy zdalnej i biuro jest zamknięte do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

Identyfikator ePUAP to: /pgl_lp_1825/SkrytkaESP

NIP 7010041263

REGON 140-738-585

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
22 318 70 22
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
Beata Grabska
22 318 70 82, 730 137 133
Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Karolina Paulewicz-Bazała
22 318 70 54, 660 489 701

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aneta Ryniewicz-Gromek
Główny Księgowy, Kierownik Działu Księgowości i Kadr
Phone number: 22 318 70 66; 506 188 277
Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Phone number: 22 318 70 95; 533 353 146
Krzysztof Rychlik
Kierownik Działu Planowania
Phone number: 22 318 70 87; 608 633 791
Przemysław Kostrzewski
Kierownik Działu Logistyki
Phone number: 22 318 70 57; 882 159 418
Anna Krasoń
Stanowisko ds. Komunikacji
Phone number: 22 318 70 23; 664 731 844
Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
Phone number: 22 318 70 34; 533 353 143
Anna Majda
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Phone number: 22 318 70 46; 533 353 140

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Marta Mikulska
Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Górskiej
Phone number: 22 318 70 72; 570 353 142
Marta Petrynik
Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Nizinnej
Phone number: 22 113 35 67; 533 353 142
Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
Phone number: 22 11 33 554; 533 353 141
Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
Phone number: 22 318 70 53; 570 353 143
Joanna Giża
Kierownik Zespołu Finansowego Projektów LP
Phone number: 22 318 70 39; 575 353 143
Jarosław Kowalczyk
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Phone number: 22 113 35 63; 664 731 842
Szymon Radosz
Stanowisko ds. Trwałości Projektów
Phone number: 22 318 70 60; 664 731 843

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Magdalena Hutkowska-Gąsior
Kierownik Działu Wdrażania
Phone number: 22 318 70 67; 533 353 145
Ewa Dudek
Kierownik Działu Kontroli
Phone number: 22 318 70 73; 664 731 848
Małgorzata Kozłowska
Kierownik Działu Finansowego
Phone number: 22 318 70 44
Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
Phone number: 22 318 70 37