Asset Publisher Asset Publisher

RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2 – Rozwój cyfrowy

Działanie 2.1  Rozwój społeczeństwa informacyjnego

  • Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Oś Priorytetowa 4 – Środowisko i kultura

Działanie 4.5  Kapitał przyrodniczy regionu

  • Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT