Asset Publisher Asset Publisher

LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska – w tym przyrody.

Obecny Program LIFE, program działań na rzecz środowiska i klimatu, funkcjonujący w perspektywie finansowej 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ działającego w latach 2007-2013. Został on ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w dniu 11 grudnia 2013 r. Wdrażanie programu zostało podzielone na dwa okresy rozliczeniowe, w ramach których będą przyjmowane tzw. Wieloletnie Programy Prac, w odniesieniu do których KE definiuje ramy wdrażania LIFE w danym okresie:

  • I Wieloletni Program Prac na lata 2014-2017 – zatwierdzony i obowiązujący;
  • II Wieloletni Program Prac – będzie obowiązywał w latach 2018-2020.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Program LIFE podzielono dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu. Obecną strukturę Programu LIFE oraz poszczególne obszary priorytetowe i powiązane z nimi typy projektów przedstawia poniższa tabela:

 

PODPROGRAM

OBSZARY PRIORYTETOWE

TYPY PROJEKTÓW (TRADYCYJNYCH)

 


 

Podprogram
na rzecz środowiska

 

Ochrona środowiska
i efektywne gospodarowanie zasobami

• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Przyroda i różnorodność biologiczna

• projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Zarządzanie i informacja
w zakresie środowiska

• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji

 

 

Podprogram
na rzecz klimatu

 

Ograniczenie wpływu człowieka na klimat

• projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Dostosowanie się do skutków zmian klimatu

• projekty dotyczące najlepszych praktyk
• projekt demonstracyjne
• projekty pilotażowe

Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

• projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji

 

Więcej o programie:

http://ec.europa.eu/environment/life/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/