Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82
(22) 318 70 98

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

 

Godziny pracy sekretariatu  800-1600

 

UWAGA!

Zmianie uległ adres CKPŚ.

Ponadto ze względu na stan zagrożenia epidemicznego CKPŚ pracuje w trybie pracy zdalnej i biuro jest zamknięte do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

Identyfikator ePUAP to: /pgl_lp_1825/SkrytkaESP

NIP 7010041263

REGON 140-738-585

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
22 318 70 22
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
Beata Grabska
22 318 70 82, 730 137 133
Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Karolina Paulewicz-Bazała
22 318 70 54, 660 489 701

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aneta Ryniewicz-Gromek
Główny Księgowy, Kierownik Działu Księgowości i Kadr
phone-abbreviation: 22 318 70 66; 506 188 277
Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
phone-abbreviation: 22 318 70 95; 533 353 146
Krzysztof Rychlik
Kierownik Działu Planowania
phone-abbreviation: 22 318 70 87; 608 633 791
Przemysław Kostrzewski
Kierownik Działu Logistyki
phone-abbreviation: 22 318 70 57; 882 159 418
Anna Krasoń
Stanowisko ds. Komunikacji
phone-abbreviation: 22 318 70 23; 664 731 844
Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
phone-abbreviation: 22 318 70 34; 533 353 143
Anna Majda
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
phone-abbreviation: 22 318 70 46; 533 353 140

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Marta Mikulska
Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Górskiej
phone-abbreviation: 22 318 70 72; 570 353 142
Marta Petrynik
Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Nizinnej
phone-abbreviation: 22 113 35 67; 533 353 142
Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
phone-abbreviation: 22 11 33 554; 533 353 141
Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
phone-abbreviation: 22 318 70 53; 570 353 143
Joanna Giża
Kierownik Zespołu Finansowego Projektów LP
phone-abbreviation: 22 318 70 39; 575 353 143
Jarosław Kowalczyk
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
phone-abbreviation: 22 113 35 63; 664 731 842
Szymon Radosz
Stanowisko ds. Trwałości Projektów
phone-abbreviation: 22 318 70 60; 664 731 843

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Magdalena Hutkowska-Gąsior
Kierownik Działu Wdrażania
phone-abbreviation: 22 318 70 67; 533 353 145
Ewa Dudek
Kierownik Działu Kontroli
phone-abbreviation: 22 318 70 73; 664 731 848
Małgorzata Kozłowska
Kierownik Działu Finansowego
phone-abbreviation: 22 318 70 44
Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
phone-abbreviation: 22 318 70 37