Lista aktualności Lista aktualności

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ PN. „NATURA 2000 – OCHRONA GATUNKÓW I SIEDLISK W LASACH PAŃSTWOWYCH”

Konferencja odbywa się w Lublinie w terminie 5-6 czerwca br. w związku z podsumowaniem ogólnopolskiego projektu LP dotyczącego czynnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, położonych na terenach zarządzanych przez LP.

Wydarzenie potrwa dwa dni. Pierwszy dzień to sesja plenarna w hotelu Victoria, podczas której zaproszeni goście oraz nadleśnictwa uczestniczące w projekcie zaprezentują dobre praktyki oraz doświadczenia w ochronie przyrody na obszarach naturowych, w tym najciekawsze zadania wykonywane w projekcie oraz ich efekty. Drugiego dnia konferencji uczestnicy wezmą udział w terenowej wizycie studyjnej w Nadleśnictwie Chełm. Będzie to wyjątkowa okazja do obejrzenia niedostępnych zazwyczaj miejsc realizacji projektu – siedlisk żółwia błotnego oraz storczyków.

Ramowy program konferencji znajduje się poniżej w załączeniu.

Wszystkich chętnych – praktyków i sympatyków ochrony przyrody – zachęcamy do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu. Zgłoszenia do udziału w konferencji można przesyłać do 25 maja br. włącznie, za pośrednictwem formularza online, dostępnego pod linkiem: http://bitly.pl/hYuFI

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia podczas wydarzenia oraz jednego noclegu w Lublinie z 5 na 6 czerwca (dla osób pozostających na drugi dzień konferencji). Liczba miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona, o zapisie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” realizowany jest w latach 2017-2023, finansowany z funduszy unijnych oraz ze środków własnych LP. W ramach przedsięwzięcia 114 nadleśnictw z różnych części Polski realizowało zadania ochrony czynnej na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 położonych w Lasach Państwowych.

Ochroną objęto 30 typów siedlisk takich jak ciepłolubne dąbrowy, murawy kserotermiczne, grądy, torfowiska, bory i lasy bagienne, a nawet gołoborze oraz 32 gatunki, m.in. głuszca, żółwia błotnego, obuwika pospolitego, motyle – przeplatkę aurinię, modraszka telejusa, kumaka nizinnego, a także jednego endemita – pszonaka pienińskiego. Wszystkie prace prowadzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami planistycznymi, w szczególności planami zadań ochronnych.

Zapraszamy!