Lista aktualności Lista aktualności

Projekt PPOŻ zakończony

Przedstawiamy krótki bilans „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

W związku z zakończeniem roku i 7-letniego projektu podsumowujemy jego efekty. Inicjatywa skupiała się przede wszystkim na inwestycjach w infrastrukturę i wzmocnieniu systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państowych.

System ten współtworzą aktualnie 724 wieże: ok. 19% z nich (138 szt.) zostało objęte projektem, tzn. zostało wybudowanych lub zmodernizowanych w jego trakcie. Na tym jednak nie koniec: wybrane punkty obserwacyjne wyposażono w nowoczesny sprzęt umożliwiający lokalizację i wykrywanie pożarów, np. kamery, systemy detekcji dymu, kolimatory.

Dostrzegalnie to jednak dopiero pierwszy element systemu ostrzegania i prognozowania zagrożeń. Wszystkie sygnały potencjalnego pożaru przesyłane są z wież do punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) znajdujących się w nadleśnictwach. PAD-y funkcjonują przede wszystkim w oparciu o monitory z obrazami z lasu oraz sieć łączności radiotelefonicznej. Odpowiadają one za przetwarzanie otrzymanych informacji w celu identyfikacji miejsca zdarzenia, kierowanie własnych sił i środków do pożaru oraz wezwanie straży pożarnej. W Lasach Państwowych działa 315 takich punktów, a w ramach projektu doposażyliśmy w niezbędny sprzęt 42 z nich.
Lasy Państwowe utrzymują również flotę 330 lekkich samochodów pożarniczych, które łączą funkcje patrolowe z gaśniczymi. Oczywiście w przypadku większości pożarów w lasach niezbędne są działania straży pożarnej. Niemniej jednak niewielkie pojazdy pożarnicze LP są w stanie sprawnie poruszać się po leśnych drogach i szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia, aby powstrzymać lub ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W projekcie zakupiliśmy 67 takich samochodów, każdy z zestawem gaśniczym, 400-litrowym zbiornikiem na wodę oraz podręcznym sprzętem, takim jak m.in. hydronetki, szpadle, węże i piła.
 
Z zakupów i możliwości dofinansowania inwestycji w projekcie skorzystało 168 z 429 nadleśnictw w całym kraju. Dzięki staraniom naszego zespołu koordynującego całe przedsięwzięcie kilkukrotnie poszerzaliśmy projekt o nowe jednostki i dodatkowe działania. Aktualnie pracujemy nad kolejną edycją projektu, w której udział weźmie blisko 150 nadleśnictw. Jednostki zgłosiły do realizacji 78 szt. dostrzegalni, masztów do lokalizacji pożarów oraz masztów stacji metrologicznych, a także 192 szt. urządzeń wspierających system ochrony lasów przed pożarami, w tym samochody patrolowo-gaśnicze czy systemy do lokalizacji pożarów. Novum w projekcie mają być nowe lub wyremontowane punkty czerpania wody do celów ochrony lasów przed pożarami – łącznie 146 szt.
 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim koordynatorom projektu oraz pożarnikom w nadleśnictwach i RDLP za współpracę, wsparcie, a także ich wkład w realizację i zakończenie z sukcesem całego przedsięwzięcia.