O V priorytecie POIiŚ

Instytucją wdrażającą V priorytet "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych" Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych zostało na mocy porozumienia z Ministerstwem Środowiska z 26 czerwca 2007 r.

Informacje ogólne

Sekcja informacyjna poświęcona podstawom prawnym i kwestiom formalnym regulującym wdrożenie i funkcjonowanie V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkursy

Tryb konkursowy wyboru projektów w ramach priorytetu V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych"