Wydawca treści Wydawca treści

Akceptacja dla projektów z konkursu nr 2.4.1/1/2015

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2015.

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska, tj. Ministerstwo Środowiska, 26 sierpnia 2016 r. zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych dla typu projektów 2.4.1 Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dla zaakceptowanych projektów zostanie rozpoczęta procedura podpisywania umów o dofinansowanie. Informacja o kolejnych ocenionych projektach będzie przekazywana sukcesywnie.