Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja projektu

W ramach projektu małej retencji nizinnej nadleśnictwa zrealizowały 3644 obiekty, retencjonujące ponad 42 mln m³ wody. To ponad 10 mln m³ więcej niż pierwotnie planowano.

(Stan na: 18.03.2016)