Punkt dla Przyrody

Punkt dla Przyrody świadczy usługi informacyjno-doradcze dla organizacji i instytucji, które chcą skorzystać z funduszy europejskich na ochronę przyrody.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Punktu dla Przyrody: https://punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl/

Strona zawiera m.in. ogłoszenia o bieżących szkoleniach czy naborach. Za jej pomocą można również umówić się na konsultacje z naszymi ekspertami.

CWB pomaga uzyskać unijne wsparcie w latach 2023-2029 w ramach programów:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 2. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 3. 16 Programów Regionalnych (Funduszy Europejskich dla poszczególnych województw)

Kto może skorzystać?

Organizacje i instytucje poszukujące środków finansowych na ochronę przyrody, takie jak m.in.:

 1. Organizacje pozarządowe
 2. Uczelnie wyższe i instytuty badawczo-naukowe
 3. Samorządy
 4. Parki narodowe i krajobrazowe
 5. Instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody i za koordynację sieci Natura 2000 w Polsce (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska)
 6. Jednostki Lasów Państwowych

Jak możemy pomóc?

Doradztwo

Jeśli masz pomysł na działanie z zakresu ochrony przyrody, wskażemy program, z którego będziesz mógł/mogła sfinansować jego realizację. Podpowiemy, jak zaplanować projekt i pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie. Z naszym wsparciem Twoje przedsięwzięcie szybciej nabierze realnych kształtów.

Wsparcie eksperckie

Oferujemy konsultacje w zakresie tematyki funduszowej, zarówno w kwestiach technicznych, jak i przyrodniczych, w czasie rzeczywistym lub korespondencyjnie.

Jeśli będzie taka potrzeba, zapewnimy audyt przedrealizacyjny w miejscu projektu. Pomoże on określić zasadność i prawidłowość planowanych prac.

W ramach audytu możemy także przeanalizować aspekty związane z zarządzaniem projektem: potencjał kadrowy, dostosowanie istniejących u Ciebie procedur do wytycznych unijnych czy gotowość do przeprowadzania zamówień konkurencyjnych na usługi i dostawy nabywane w trakcie projektu.

Dzięki naszemu wsparciu możesz w przyszłości uniknąć nieprawidłowości i korekt finansowych nakładanych przez instytucje kontrolujące projekt.

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy udział w bezpłatnych szkoleniach dla tych, którzy dopiero planują aplikowanie o środki z funduszy europejskich oraz tych, którzy są beneficjentami. Szkolenia organizujemy w dogodnych dla Ciebie formach: stacjonarnie i online.

Główne obszary tematyczne szkoleń to:

 • Aplikowanie o środki UE
 • Zamówienia publiczne i w trybach konkurencyjnych,
 • Procedury OOŚ
 • Prawo budowlane
 • Rozliczanie projektów
 • Trwałość i zamykanie projektów
 • Szczególne wytyczne takie jak: dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, promocja, RODO

Wizyty studyjne i wymiana najlepszych praktyk

Z nami możesz uczyć się od najlepszych. Sprawdź terminarz warsztatów terenowych i wizyt studyjnych w miejscach realizacji projektów, które już uzyskały wsparcie UE.

Spotkaj się z innymi beneficjentami funduszy europejskich i skorzystaj z wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w realizacji projektów przyrodniczych.

 

Ile to kosztuje?

Nasze usługi świadczymy bezpłatnie: działalność Punktu finansowana jest z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich oraz budżetu panstwa.

 

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony Punktu dla Przyrody: https://punktdlaprzyrody.lasy.gov.pl/

Strona zawiera m.in. ogłoszenia o bieżących szkoleniach czy naborach. Za jej pomocą można również umówić się na konsultacje z naszymi ekspertami.

 

Kontakt z nami:

 

Małgorzata Kozłowska

tel. 22 318 70 44, 607 979 998

e-mail: malgorzata.kozlowska@ckps.lasy.gov.pl

 

Magdalena Pawlik

tel. 22 11 33 558, 534 933 346

e-mail: magdalena.pawlik@ckps.lasy.gov.pl
 

Magdalena Hutkowska-Gąsior

tel. 22 318 70 67, 533 353 145

e-mail: magdalena.hutkowska-gasior@ckps.lasy.gov.pl

 

Anna Krzcot

tel. 22 318 70 41

e-mail: anna.krzcot@ckps.lasy.gov.pl

 

Mirosław Jędrzejewski

tel. 22 318 70 35, 535 622 217

e-mail: miroslaw.jedrzejewski@ckps.lasy.gov.pl

 

Oliwia Dudek

tel. 22 318 70 77

e-mail: oliwia.dudek@ckps.lasy.gov.pl


Joanna Trzaska-Steinbrich

tel. 22 318 70 47, 535 493 894

e-mail: joanna.trzaska-steinbrich@ckps.lasy.gov.pl