Wydawca treści Wydawca treści

Projekty planów i programów ochrony

Program ochrony foki szarej, opracowany w ramach projektu pt. Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.baltyk.mediatorzy.pl

Program ochrony morświna, opracowany w ramach projektu pt. Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce.

Więcej informacji na stronie: www.baltyk.mediatorzy.pl

Program ochrony niedźwiedzia, opracowany w ramach projektu pt. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.

Więcej informacji na stronie: www.gatunki.sggw.pl

Program ochrony rysia, opracowany w ramach projektu pt. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.

Więcej informacji na stronie: www.gatunki.sggw.pl

Program ochrony wydry,  opracowany w ramach projektu pt. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.

Więcej informacji na stronie: www.gatunki.sggw.pl

Program ochrony kormorana,  opracowany w ramach projektu pt. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.

Więcej informacji na stronie: www.gatunki.sggw.pl

Program ochrony żurawia, opracowany w ramach projektu pt. Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi.

Więcej informacji na stronie: www.gatunki.sggw.pl