Wydawca treści Wydawca treści

Portale internetowe

 

www.parkinarodowe.edu.pl - portal zawiera m.in. ofertę edukacyjną wszystkich parków narodowych w Polsce, serwis powstał w ramach projektu pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych.

www.tirynatory.pl - strona kampanii społecznej Tiry na tory!.

www.sos.wwf.pl - strona kampanii SOS dla świata,  promującej proekologiczne zachowania wśród Polaków.

www.nso.info.pl - strona kampanii promującej sieć Natura 2000 pod hasłem Natura się o(d)płaca.

www.pzo.gdos.gov.pl - platforma informacyjno – komunikacyjna utworzona w ramach projektu pt. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.

www.puszczasandomierska.lasy.gov.pl - multimedialny przewodnik turystyczny po Puszczy Sandomierskiej, przygotowany w ramach projektu pt. Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej.

www.portal.tucholski.pl - multimedialny przewodnik turystyczny po Borach Tucholskich, przygotowany w ramach projektu pt. Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.

www.barycz.pl - strona zawierająca informacje na temat walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny Baryczy utworzona w ramach projektu pt. Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy.

www.e-natura2000.pl - szkolenia e-learningowe dla osób zainteresowanych siecią Natura 2000, przygotowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu pt. Sieć Natura 2000 - drogą do rozwoju.

www.naturalnie.info.pl - szkolenia e-learningowe dla osób zainteresowanych siecią Natura 2000, przygotowane przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w ramach projektu pt. Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - program edukacji przyrodniczej.