Wydawca treści Wydawca treści

Efekty projektu

Najistotniejszym rezultatem projektu była ilość zretencjonowanej wody oraz liczba wykonanych obiektów retencyjnych i kompleksowych zadań.

 

WSKAŹNIKI

  • Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):

objętość retencjonowanej wody: 615 366,59 tys. m³

  • Wskaźnik produktu:

pojemność obiektów małej retencji: 916 614,89 tys. m³

  • Wskaźnik produktu:

liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 099 szt.