Wydawca treści Wydawca treści

Planowane efekty

Najistotniejszym rezultatem projektu będzie powierzchnia siedlisk, których stan ochrony zostanie poprawiony bądź wzmocniony, poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej. 
 
WSKAŹNIKI
 
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):
powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI): 14 420 ha
    
Wskaźnik produktu:
liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.
 
Wskaźnik produktu:
liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 32 szt.