Wydawca treści Wydawca treści

Efekty projektu

Najistotniejszym rezultatem projektu była powierzchnia siedlisk, których stan ochrony został poprawiony bądź wzmocniony poprzez przeprowadzone działania ochrony czynnej. 
 
WSKAŹNIKI
 
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):
powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (CI): 14 893 ha
    
Wskaźnik produktu:
liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 30 szt.
 
Wskaźnik produktu:
liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 32 szt.