Planowane efekty

Najistotniejszym rezultatem będzie ilość zretencjonowanej wody oraz liczba wykonanych obiektów retencyjnych i kompleksowych zadań.

WSKAŹNIKI

  • Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):

objętość retencjonowanej wody: 2 544 674,61 mln m³

  • Wskaźnik produktu:

pojemność obiektów małej retencji: 3 985 194,74 mln m³

  • Wskaźnik produktu:

liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 349 szt.