Wydawca treści Wydawca treści

Projekt „Najlepsze dla bioróżnorodności”

Inicjatywa i realizacja: Lasy Państwowe, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Nazwa: „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity)

Okres realizacji: 2012-2014 r.

Wartość projektu: 8,58 mln zł

Finansowanie: środki Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem projektu była promocja najlepszych praktyk ochrony i zachowania różnorodności biologicznej w zakresie gatunków i siedlisk takich jak: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, nietoperze, sowy (puchacz, sóweczka, włochatka), ptaki szponiaste (orlik krzykliwy, bielik, kania ruda), kuraki leśne (głuszec, cietrzew), gady (żółw błotny, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty), owady (ksylobionty, błonkówki), zając i kuropatwa, kserotermy, mokradła.

Rezultaty:

  • powołano grupy robocze składające się z wybitnych ekspertów - przyrodników, które opracowały mapy drogowe ochrony wybranych gatunków i siedlisk;
  • decyzją grup roboczych i innych współpracujących z projektem ekspertów wyłoniono 58 najlepszych praktyk – konkretnych działań i projektów zrealizowanych na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i cennych przyrodniczo siedlisk;
  • wyprodukowano cykl 11 filmów prezentujących najlepsze praktyki pt. "Ocalony świat", produkcje wyemitowano w kilku kanałach TVP;
  • przeprowadzono 29 terenowych warsztatów szkoleniowych z ochrony wybranych gatunków i siedlisk;
  • wydano 11 podręczników najlepszych praktyk;
  • opracowano 6 strategii ochrony gatunków i siedlisk oraz przeprowadzono 6 konferencji, podczas których przedyskutowano założenia tych strategii.