Wydawca treści Wydawca treści

NABORY WNIOSKÓW

Co roku, w latach 2017-2020, odbywać się będą wewnętrzne nabory wniosków na realizację inwestycji z zakresu termomodernizacji. Jednostki Lasów Państwowych składają wnioski do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Na początku 2017 r. odbył się nabór wniosków na 2017 r. W lipcu została zatwierdzona lista inwestycji na rok 2018 r., która obejmuje łącznie 61 budynków.

W I kw. 2018 r. zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków, tym razem na realizację inwestycji w 2019 r.