Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty

BENEFICJENT: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                                  

OPIS: Parsęta to jedna z nielicznych polskich rzek, w której rozmnaża się łosoś atlantycki. Spotkamy w niej też inne gatunki wędrowne: minoga rzecznego i strumieniowego oraz głowacza białopłetwego.

Celem projektu jest przywrócenie ciągłości biologicznej na trzech dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy poprzez udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych. Obiekty hydrotechniczne piętrzące wodę w rzekach powodują ich sztuczny podział na samodzielnie funkcjonujące odcinki. Tym samym ograniczona, a niekiedy całkowicie wykluczona, jest możliwość przemieszczania się różnych organizmów wodnych, zwłaszcza ryb wędrownych, które płyną w górę rzeki, aby odbyć tarło. Prowadzi to nieuchronnie do zmniejszania się ich populacji i utraty naturalnego charakteru przez rzekę.

Na dopływach Parsęty zostaną przebudowane urządzenia hydrotechniczne (47 obiektów), które blokują swobodne migracje ryb dwuśrodowiskowych. Ponadto zlikwidowanych zostanie 21 barier architektonicznych takich jak jazy, stopnie wodne i zastawki. W efekcie udrożnieniu ulegnie 208 km rzecznych korytarzy ekologicznych.

Umożliwi to rybom i minogom dotarcie na tarliska, a także do trudniej dostępnych dotąd siedlisk znajdujących się w górnych partiach dopływów Parsęty, co zwiększy ich różnorodność biologiczną.

GATUNKI CHRONIONE: łosoś atlantycki, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, głowacz białopłetwy, koza, troć wędrowna, lipień, pstrąg potokowy

ZASIĘG: woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 947 490 zł, w tym 5 055 366,50 zł dofinansowania z UE