Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Zrównoważona turystyka na Obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin i Trzebież

BENEFICJENT: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

TYTUŁ: Zrównoważona turystyka na Obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin i Trzebież

OPIS: Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000, w rezerwatach przyrody oraz poza nimi, głównie przed nadmierną antropopresją spowodowaną ruchem turystycznym.

Najważniejszym zadaniem w projekcie jest stworzenie i zmodernizowanie infrastruktury oraz szlaków turystycznych. Pozwoli to na ukierunkowanie ruchu turystycznego i zminimalizowanie jego wpływu na siedliska przyrodnicze, ostoje rzadkich i chronionych gatunków.

GATUNKI CHRONIONE: koziróg dębosz, pachnica dębowa, kumak

ZASIĘG: Nadleśnictwo Dębno, Nadleśnictwo Międzyzdroje, Nadleśnictwo Myślibórz, Nadleśnictwo Ośno Lubuskie, Nadleśnictwo Rzepin, Nadleśnictwo Trzebież – woj. zachodniopomorskie

WARTOŚĆ: 2 526 085,16 zł, w tym 2 147 172 zł dofinansowania z UE