Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry

BENEFICJENT: Tatrzański Park Narodowy

TYTUŁ: Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry

OPIS: Projekt ma na celu ochronę przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego, w szczególności przeciwdziałanie degradacji siedlisk i poprawę stanu ochrony cennych gatunków tatrzańskiej flory i fauny.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Modernizacja 16 km szlaków w otoczeniu Doliny Chochołowskiej, co wpłynie na skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach, ograniczenie zjawisk erozyjnych i zahamowane wydeptywania siedlisk w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych siedlisk.
  • Zmniejszenie penetracji 5 ostoi zwierząt w rejonie Doliny Chochołowskiej i Kościeliskiej poprzez ograniczenie nielegalnej turystyki pieszej i narciarskiej. W rejonie nielegalnych ścieżek zostanie zamontowane 20 fotopułapek z modułem GSM, które będą wykorzystywane do interwencji przez pracowników parku.

GATUNKI CHRONIONE: 19 gatunków, m.in. niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, świstak tatrzański, kozica tatrzańska, sóweczka, włochatka, puchacz

ZASIĘG: Tatrzański Park Narodowy – woj. małopolskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 430 195 zł, w tym 2 384 764,83 zł dofinansowania z UE