Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020

BENEFICJENT: Bieszczadzki Park Narodowy

TYTUŁ: Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020 

OPIS: Celem projektu jest wykonanie prac technicznych w obrębie szlaków pieszych służących zabezpieczeniu otoczenia przyrodniczego przed presją ruchu turystycznego. W ramach projektu zostanie poprawione m.in oznakowanie szlaków.

Łącznie projektem objętych zostanie prawie 290 ha powierzchni przy szlakach, w tym zbiorowisk naturowych oraz siedlisk fauny wysokogórskiej na połoninach. Są to często gatunki o charakterze wschodniokarpackim, które mają swoje jedyne stanowiska w Polsce na terenie BPN lub gatunki wysokogórskie, które poza Bieszczadami mają nieliczne stanowiska w najwyższych pasmach karpackich.

Projekt realizowany będzie wyłącznie w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

GATUNKI CHRONIONE: 55 gatunków roślin i zwierząt, np.: bażyna obupłciowa, groszek wschodniokarpacki, starzec długolistny, dzwonek piłkowany, tojad niski, arnika górska; rzadkie gatunki porostów związane z wiszącymi darniami mchów na wychodniach skalnych połonin: śluźnica mchowa, pępówka Hudsona, żyłecznik halny, czasznik modrozielony

ZASIĘG: Bieszczadzki Park Narodowy – woj. podkarpackie