Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Restytucja sokoła wędrownego w Polsce

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”  

TYTUŁ: Restytucja sokoła wędrownego w Polsce      

OPIS: Głównym celem projektu jest reintrodukcja sokoła wędrownego na terenach leśnych. Reintrodukcje będą kontynuowane w czterech dotychczasowych lokalizacjach (tereny nadleśnictw: Włocławek, Żmigród, Barlinek i Nowe Ramuki). Dodatkowo zostanie stworzone nowe stanowisko we wschodniej części Polski. Na bieżąco prowadzony będzie monitoring w naturalnym środowisku połączony z obrączkowaniem, budowanie nowych gniazd i konserwacja tych obecnie użytkowanych. Ponadto kontynuowane będą badania genetyczne wszystkich osobników objętych programem – reintrodukowanych i dzikich.

Dla pracowników nadleśnictw, parków narodowych i innych zainteresowanych instytucji planowane są szkolenia nt. rozpoznawania sokoła wędrownego.

GATUNKI CHRONIONE: sokół wędrowny

ZASIĘG: Nadleśnictwa Włocławek, Żmigród, Barlinek i Nowe Ramuki – woj. kujawsko-pomorskie, woj. dolnośląskie, woj. zachodniopomorskie, woj. warmińsko-mazurskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 645 324 zł, w tym 3 098 525,40 zł dofinansowania z UE