Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej

BENEFICJENT: Nadleśnictwo Biłgoraj                                                                    

OPIS: Projekt zakłada poprawę warunków siedliskowych głuszców poprzez:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania gatunków inwazyjnych (czeremcha amerykańska)
  • wycinanie nadmiernego podszytu i podrostów (młodych drzew – głuszce potrzebują również otwartych przestrzeni)
  • wyłożenie gastrolitów (małych kamieni połykanych przez ptaki, które ułatwiają rozdrabnianie pokarmu w żołądku)
  • neutralizację szkodliwych nawierzchni dróg (żużlu, który jest połykany przez ptaki)
  • redukcję drapieżników
  • kanalizowanie ruchu turystycznego

Ponieważ aktualna populacja głuszca w Puszczy Solskiej wykazuje tendencję spadkową i nawet czynna ochrona siedlisk kuraków może okazać się niewystarczająca dla odwrócenia tego trendu, projektodawcy przewidzieli również wsiedlenie ok. 50-80 szt. wyhodowanych ptaków. W tym celu wykorzystana zostanie zmodyfikowana metoda hodowlana „born to be free” („urodzone do życia na wolności”), polegająca na umieszczaniu samic oraz młodych głuszców w wolierach adaptacyjnych, gdzie będą przyzwyczajać się do warunków naturalnych. Zadanie to łącznie z opieką weterynaryjną, monitoringiem telemetrycznym i genetycznym głuszców będzie jednym z głównych działań projektowych.

W Nadleśnictwach Biłgoraj i Józefów przewidziano też kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez modernizację ścieżki dla spacerowiczów i biegaczy, a także wytyczenie ścieżki rowerowej, które przekierują część ruchu turystów i mieszkańców, odciążając tereny zajmowane przez głuszce.

GATUNKI CHRONIONE: głuszec

ZASIĘG: Nadleśnictwa Biłgoraj, Janów Lubelski i Józefów – woj. lubelskie i podkarpackie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 822 978,02 zł, w tym 6 649 531,31 zł dofinansowania z UE