Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I

BENEFICJENT: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

TYTUŁ: Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I                        

OPIS: Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych w latach 2013-2015 w ramach projektu POIiŚ pn. „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce”. Jego głównym celem będzie realizacja Krajowego Planu Ochrony, w szczególności czynnej ochrony lęgów kulika wielkiego w najważniejszych ostojach gatunku, które łącznie skupiają ponad 70% (>170 par lęgowych) krajowej populacji szacowanej na ok. 250 par. 

W projekcie zaplanowano realizację działań z zakresu ochrony czynnej, edukację społeczeństwa, w tym promocję poświęconego kulikowi pakietu Krajowego Programu Rolno-Środowiskowo-Klimatycznego wśród rolników. Ponadto przewidziano również badania telemetryczne GPS, których celem będzie zwiększenie wiedzy o krajowej populacji gatunku (przeżywalność, przywiązanie do stanowisk lęgowych, trasy migracji, miejsca zimowania).

GATUNKI CHRONIONE: kulik wielki

ZASIĘG: woj. wielkopolskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 856 360 zł, w tym 1 577 906 zł dofinansowania z UE