Lista realizowanych projektów Lista realizowanych projektów

Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I

BENEFICJENT: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”  

TYTUŁ: Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego – etap I                                    

OPIS: Projekt jest kontynuacją projektu POIiŚ  pn. „Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce” w perspektywie finansowej 2007-2013.

W projekcie zaplanowano czynną ochronę gatunku, ocenę sukcesu lęgowego błotniaka w Ostoi Biebrzańskiej, sprawdzenie liczebności populacji na 100 powierzchniach w ramach Krajowego Cenzusu Błotniaka Łąkowego w latach 2018-2019, edukację społeczeństwa oraz realizację zadań, których celem będzie zwiększenie wiedzy o błotniaku łąkowym – monitorowanie gniazd za pomocą fotopułapek oraz telemetrię GPS. Czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego będzie prowadzona na terenie 5 województw w 22 powiatach.

Realizacja projektu umożliwi wdrożenie Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego, wypełnienie zobowiązań wobec Wspólnoty Europejskiej oraz realizację działań wpisanych do PZO Ostoi Biebrzańskiej. 

GATUNKI CHRONIONE: błotniak łąkowy

ZASIĘG: woj. opolskie, woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. lubelskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 249 480 zł, w tym 1 912 058 zł dofinansowania z UE